نانی در جشنواره وب و موبایل ایران

اشتراک گذاری 1399/04/18 بازدید : 136

نانی، اپلیکیشن هوشمند، دستیار مادر و نوزاد در 19 دهیمن جهشنواره وب و موبایل ایران شرکت کرد.

این جشنواره که به صورت سلالنه برگزار میگردد. با شرکت بیش از 30 هزار اثر در کشور برگزار میگردد و در گروه های مختلف، وب سایت ها و اپلیکیشن های ایرانی به رقابت میپردازند.

https://iwmf.ir/